Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowa! PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania


Okładka łańcuchNorma obejmuje wymagania, jakie organizacja musi spełnić, aby z powodzeniem wdrożyć łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne, a także zgłaszać stwierdzenia PEFC klientom w sprawie pochodzenia wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, surowców pochodzących z recyklingu oraz źródeł kontrolowanych przez PEFC.

Wymagania dotyczące łańcucha dostaw opisują proces klasyfikacji wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne według określonych kategorii, w celu przekazania informacji o źródle pozyskiwanego surowca potrzebnego do wykonania wyrobów wyjściowych organizacji. Norma określa trzy opcjonalne podejścia do łańcucha dostaw, a mianowicie metodę separacji fizycznej, metodę procentową i metodę uznaniową.

Norma określa również wymagania dla systemu zarządzania w zakresie wdrażania i zarządzania procesem łańcucha dostaw, w tym wymagania dotyczące kwestii zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Załącznik 2 do normy określa procedurę wdrożenia normy przez organizacje wielozakładowe.

Norma zastępuje PEFC ST 2002:2013, Wydanie drugie z dniem 14 lutego 2020 r. 

PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania