Możliwości

Możliwości

PEFC promuje zrównoważoną i trwałą gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji lasów i produktów z nich pochodzących. Dokonuje się to przez dwa odrębne, chociaż powiązane ze sobą procesy: certyfikację Lasów oraz certyfikację łańcucha dostaw (CoC).

Firmy w swych strategiach w zakresie zrównoważonego rozwoju często starają się zapewnić, że surowce używane w procesie produkcji pochodzą z legalnych źródeł i nie są efektem rabunkowej eksploatacji. Jednym z najłatwiejszych sposobów wykazania, że podstawowy surowiec, czyli drewno, pochodzi z lasów zagospodarowanych w sposób trwały i zrównoważony jest nabywanie go wlasach, które posiadają niezależny certyfikat.

 Deklaracje PEFC dotyczące produktów zawierających surowce leśne dostarczają informacji o pochodzeniu tych produktów z lasów zarządzanych w sposób trwały i zrównoważony, z recyklingu oraz z innych niekontrowersyjnych źródeł. Nabywcy i potencjalni nabywcy mogą korzystać z tych informacji podczas wyboru produktu kierując się takimi czynnikami jak przyjazność dla środowiska oraz innymi względami. Informowanie o pochodzeniu surowców ma na celu promowanie popytu i podaży produktów pochodzących z obszarów gdzie prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Co więcej, dzięki PEFC, będącym pierwszym ogólnoświatowym systemem uwzględniającym w łańcuchu dostaw wymagania socjalne, chronione są podstawowe prawa pracownicze milionów ludzi na całym świecie.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera