Generator Etykiet PEFC

Generator Etykiet PEFC

To łatwe w obsłudze intuicyjne narzędzie, dostępne on-line, które generuje etykiety PEFC w ciągu zaledwie kilku minut i zapewnia wszystko, co jest potrzebne, aby umieścić etykietę PEFC na wyrobach lub materiałach promocyjnych. Generator Etykiet PEFC funkcjonuje w chmurze i umożliwia pobieranie etykiet bez dodatkowego oprogramowania.

Norma Znaki Towarowe PEFC określa wymagania graficzne, jakim podlegają etykiety PEFC, a także zasady obowiązujące podmioty posługujące się znakami towarowymi PEFC - od firm posiadających certyfikat kontroli pochodzenia produktu, po właścicieli lasów i sprzedawców detalicznych.

Generator Etykiet PEFC umożliwia dostosowanie etykiety do własnych potrzeb 

Język: etykieta jest obecnie dostępna w ponad 20 językach, a ich liczba stale rośnie

Kolor: Dostępna w kolorze zielonym, czarnym i białym

Wygląd: etykieta może być tworzona z obramowaniem lub bez

Orientacja: Pionowa lub pozioma

Alternatywna deklaracja: Określenie " Ten produkt jest " może być dostosowane i zostać zastąpione przez nazwę produktu lub kategorii (np. " Ten stół jest " )

Etykieta jednowierszowa: etykieta jednowierszowa jest najmniejszą możliwą opcję etykiety. Zachęca się do jej stosowania w przypadkach, gdy przy użycie standardowej etykiety PEFC utrudniłoby czytelność.

Pominięcie opcjonalnych elementów: nazwa etykiety , deklaracja i adres strony internetowej moga zostać usunięte, jeśli są nieczytelne lub jeżeli ich umieszczenie na producie nie jest możliwe

Generator Etykiet PEFC tworzy etykiety zgodnie z tymi wymogami, więc każdy, kto korzysta z tego narzędzia, może mieć pewność, że tworzone przez niego etykiety są poprawne.

Jak uzyskać dostęp do Generatora Etykiet

Każda firma, która uzyskała licencję na używanie logo PEFC może używać Generator Etykiet PEFC. Firmy, które nie otrzymały jeszcze danych do logowania do Generatora Etykiet powinny skontaktować się z biurem PEFC Polska.

Aby skorzystać z wersji demonstracyjnej Generatora Etykiet, należy użyć poniższych ustawień.

E-mail: demo@pefc.pl

Hasło: demo

Przejdź do Generatora Etykiet PEFC

Nowy Generator Etykiet PEFC

Nowy Generator Etykiet PEFC, uruchomiony w 2021 roku, produkuje logo i etykiety PEFC zgodnie z wymogami normy Znaki Towarowe PEFC z 2020 roku. Ale co to oznacza?

Nowy Generator Etykiet, oprócz cech opisanych powyżej, dostarcza również informacji i wskazówek, które pomogą Ci upewnić się, że używasz etykiet prawidłowo, czy to na swoich certyfikowanych produktach, czy też w celu promowania swojego wsparcia dla PEFC i zrównoważonego leśnictwa. 

Dlaczego istnieją dwa generatory etykiet PEFC?

Być może zauważyłeś, że istnieją dwa Generatory Etykiet PEFC, a jest ku temu prosty powód. Na początku 2020 roku PEFC opublikował dwie zmienione normy: Łańcuch Dostaw 2020 i Znaki Towarowe PEFC 2020. Normy te zawierają nowe wymagania dotyczące stosowania etykiety PEFC. Nowy Generator Etykiet PEFC produkuje etykiety zgodne z wymaganiami graficznymi tych norm. Oryginalny Generator Etykiet PEFC produkuje etykiety zgodnie z poprzednimi normami. 

Łańcuch Dostaw PEFC, PEFC ST 2002:2020

Znaki towarowe PEFC, PEFC ST 2001:2020

Firmy certyfikowane według normy Łańcuch Dostaw 2020 powinny korzystać z nowego generatora etykiet. Jeśli posiadasz certyfikat zgodności z normą Łańcuch Dostaw z 2013 r., powinieneś używać oryginalnego generatora etykiet. Jeśli nie masz pewności, do którego standardu jesteś certyfikowany, sprawdź swój certyfikat Łańcucha dostaw.

Firmy posiadające certyfikat Łańcucha Dostaw mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak przejść na normę Łańcucha Dostaw 2020 na naszej stronie internetowej, a także co należy zrobić, aby uzyskać dostęp do nowego generatora etykiet. 

Pozostali użytkownicy znaków towarowych (właściciele lasów, właściciele marek itp.) powinni nadal używać oryginalnego Generatora Znaków Towarowych do czasu skontaktowania się z nimi przez krajowego członka PEFC lub PEFC International i zaproszenia do używania nowego Generatora Znaków Towarowych.

Czym różni się nowy Generator Etykiet?

Istnieją pewne różnice w samych etykietach PEFC, z których najbardziej oczywistą jest usunięcie "TM" z logo PEFC. Istnieje również szereg nowych komunikatów na etykietach stosowanych poza wyrobem, używanych w celach promocyjnych. 

Sam Generator Etykiet również jest zupełnie inny, ma nowy wygląd i nowe funkcje. Jednak tworzenie etykiet nadal jest łatwe, z jednym prostym i nieskomplikowanym interfejsem, w którym można dostosować etykiety do swoich potrzeb i pobrać je.

Ważną różnicą jest to, że teraz tworzysz wyrób przed utworzeniem etykiet dla tego wyrobu. Podczas tworzenia nowego wyrobu zostanie zadanych kilka pytań. Pytania te zapewnią, że tworzone etykiety są odpowiednie dla danego wyrobu. Po utworzeniu wyrobu można utworzyć dla niego wiele etykiet. 

Możesz również zaprosić swoich współpracowników i konsultantów do swojego konta w Generatorze Etykiet, umożliwiając im tworzenie etykiet lub pobieranie etykiet stworzonych przez Ciebie. To nie tylko poprawia wydajność procesu tworzenia etykiet (ponieważ nie musisz prosić nas o tworzenie kont), ale także zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ każdy członek ma swoje własne dane logowania, a Ty masz wgląd i kontrolę nad ich prawami dostępu.


Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera