Zostań członkiem

Zostań członkiem

Członkami PEFC Polska mogą być organizacje związane z leśnictwem, drzewnictwem, ochroną przyrody.

Członkiem PEFC Polska może zostać organizacja, która:

  • spełnia kryteria członka w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
  • złoży do Zarządu Rady pisemną deklarację członkowską;
  • w deklaracji przedstawi podstawowe cele organizacji i jej obszary działania;
  • zobowiąże się w deklaracji do przestrzegania regulaminu PEFC Polska;
  • wskaże osobę do kontaktu z biurem PEFC Polska;
  • uzyska akceptację Zarządu PEFC Polska; w przypadku jej braku kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków;
  • wniesie opłatę członkowską.

Członkowie PEFC Polska są zgrupowani w trzech izbach:

  • gospodarki leśnej - skupiającej właścicieli i zarządców lasów;
  • przemysłu drzewnego i przerobu surowców niedrzewnych - skupiającej podmioty związane z pierwotnym i wtórnym przerobem drewna, obrotem drewnem i wyrobami z drewna i innymi produktami leśnymi;
  • społeczno-naukowej, do której mogą należeć organizacje związane z ochroną przyrody i środowiska, zainteresowane aspektami socjalnymi, m.in. związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje pracodawców; instytucje naukowe i szkolnictwo oraz inne organizacje zainteresowane tymi zagadnieniami;
Deklaracja członkowska 15.57 KB

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera