Znajdź certyfikat

PEFC prowadzi bazy danych, aby zapewnić łatwy dostęp do istotnych informacji o posiadaczach certyfikatów, użytkownikach logo i etykiet, certyfikowanych wyrobach, akredytowanych jednostkach certyfikujących oraz krajowych systemach certyfikacji zatwierdzonych przez PEFC.

Nowości

23 listopada 2023

PEFC - Twój partner przy EUDR

Nowości

W PEFC od dawna angażujemy się w powstrzymywanie wylesiania poprzez promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej i wyrobów, które nie przyczyniają się do utraty lasów. Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania tej pracy i zdecydowanie wspieramy cele rozporządzenia UE w sprawie wyrobów niepowodujących wylesiania (EUDR).

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera