Przyczyń się do tworzenia norm

Zaangażowanie interesariuszy jest kluczowe dla sukcesu każdego systemu certyfikacji. Tylko dzięki udziałowi wszystkich zainteresowanych stron możemy zapewnić, że wszystkie informacje i wiedza zostaną wykorzystane, doświadczenia i najlepsze praktyki zostaną uwzględnione, a oczekiwania interesariuszy zostaną spełnione.

W proces tworzenia norm można zaangażować się na wiele sposobów, od wyrażenia opinii poprzez internetowe konsultacje społeczne, do pomocy w rozwoju normy poprzez dołączenie do grupy roboczej.

Opracowywanie norm międzynarodowych

Na początku każdego procesu opracowywania lub nowelizacji normy potrzebna jest grupa robocza, która pokieruje tym procesem. Każdy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do grupy roboczej. Jest to szansa na włączenie do procesu kogoś, kto reprezentuje nasze interesy - lub nas samych.

Po rozpoczęciu procesu opracowywania, możesz skomentować i przedyskutować konkretne kwestie związane z niektórymi normami poprzez dołączenie do forum ekspertów. Fora te są otwarte dla wszystkich i dostarczają cennych rad grupie roboczej.

Mniej więcej w połowie procesu grupa robocza będzie miała gotowy projekt normy, który będzie można poddać konsultacjom publicznym. To właśnie wtedy potrzebujemy Ciebie! Przeczytaj projekt, zgłoś swoje uwagi i przekaż bezpośrednią informację zwrotną. Każda zgłoszona uwaga doczeka się odpowiedzi. Sprawdź aktualne konsultacje społeczne. 

Opracowanie krajowych norm gospodarki leśnej

Podobnie jak w przypadku opracowywania norm międzynarodowych, opracowanie i nowelizacja krajowych norm gospodarki leśnej zatwierdzonych przez PEFC International opiera się w pełni na uczestnictwie zainteresowanych stron. 

Wszystkie zainteresowane strony zostaną zaproszone i będą mogły uczestniczyć w tym procesie, czy to poprzez aktywne uczestnictwo w krajowej grupie roboczej, czy też poprzez zgłaszanie uwag i komentarzy w ramach 60-dniowych konsultacji społecznych.

Krajowe normy muszą być poddane przeglądowi po pięcioletnim cyklu wdrażania. PEFC International sprawdza dokładną datę, kiedy ten przegląd powinien się rozpocząć. To tak zwana "datą przeglądu". Służy ona jako przypomnienie, kiedy można spodziewać się rozpoczęcia procesu przeglądu w danym kraju i zaproponować swoją nominację do krajowej grupy roboczej.

Ocena norm krajowych

Normy krajowe przedstawione do zatwierdzenia PEFC International muszą przejść przez 60-dniowe internetowe konsultacje publiczne.

Konsultacje te umożliwiają interesariuszom z całego świata, skomentowanie i przekazanie informacji zwrotnej na temat każdego aspektu krajowego systemu certyfikacji lasów. PEFC International organizuje również webinarium, podczas którego jest przedstawiany system i są podkreślane główne aspekty, aby pomóc Państwu w wyrażeniu świadomej opinii. 

Uwagi są następnie przekazywane niezależnemu asesorowi odpowiedzialnemu za weryfikację, czy krajowe standardy spełniają nasze międzynarodowe wymagania.

Stałe doskonalenie norm

Dbamy o wysoką jakość stosowanych przez nas naszych norm, dlatego prosimy zgłaszanie do naszego biura (pefc@ibles.waw.pl), na bieżąco, wszelkich uwag i komentarzy. Zostaną wykorzystane w podczas najbliższego przeglądu i nowelizacji. 

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera