Kupuj odpowiedzialnie

Kupuj odpowiedzialnie

Szukaj etykiet PEFC na meblach, papierze i innych produktach

Wszelkiego rodzaju produkty są opatrzone różnorodnymi znakami handlowymi i certyfi katami – jeśli jednak przyszłość lasów na świecie ma dla Was znaczenie wówczas istotny jest tylko jeden.

PEFC to Program Uznawania Systemów Certyfi kacji Lasów zaś jego logo z „zielonymi drzewami” zapewnia, że wyroby z drewna – począwszy od desek a skończywszy na meblach, opakowaniach czy papierze – pochodzą ze źródeł użytkowanych w zrównoważony sposób. PEFC działa na całym świecie zapewniając, że lasy spełniają najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju, drewno w nich pozyskiwane jest śledzone w całym łańcuchu dostaw, w trakcie jego przetwarzania w szeroką gamę produktów.

I rzeczywiście, gdy zaczniecie szukać, zauważycie „zielone drzewka” PEFC w wielu miejscach. To naprawdę pomocny wskaźnik, który pozwoli Wam określić czy produkt, który zamierzacie właśnie kupić jest wykonany z surowca pochodzącego z właściwie zarządzanych lasów. Najcenniejsza w tym programie jest dalekosiężna idea zrównoważonego rozwoju. Podejście do zrównoważonej gospodarki leśnej prezentowane przez PEFC uwzględnia szczegółowe wymagania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, których spełnianie jest regularnie weryfikowane przez niezależnych auditorów. Ten sposób działania pozwolił PEFC stać się najpowszechniej wykorzystywanym systemem certyfikacji lasów na świecie, co oznacza, że jego logo pojawia się na coraz większej liczbie produktów.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera