Zasady użytkowania logo PEFC

Zasady użytkowania logo PEFC

Używanie logo i etykiet PEFC pozwala certyfikowanym przedsiębiorstwom i właścicielom lasów:

  • wykazać ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu
  • przyciągnąć klientów i konsumentów zainteresowanych środowiskiem i działalnością społeczną
  • pomagają wzbudzać świadomość ekologiczną i popyt na produkty z lasów certyfikowanych przez PEFC
  • podkreślają zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę leśną

Kto może używać logo PEFC

Logo PEFC jest zastrzeżonym znakiem towarowym i jego użytkownicy muszą zapewnić, że jest stosowane właściwie i wiarygodnie a także, że wszelkie związane z nim deklaracje są prawidłowe i poprawne

Tylko przedsiębiorstwa oraz zarządcy i właściciele lasów, którzy otrzymali certyfikat PEFC i licencję na stosowanie logo mogą używać logo i etykiet PEFC na produkcie lub w celu jego promocji.

Użycie logo i etykiet PEFC przez jednostki niecertyfikowane (tj. NGOs, media, organizacje edukacyjne) w celu informacyjnym lub promujące certyfikację PEFC oraz zrównoważone leśnictwo jest możliwe pod warunkiem:

  • użycie odnosi się do konkretnego produktu
  • uzyskano ważną licencję na stosowanie logo PEFC

Elementy etykiety PEFC


Standardowe etykiety zawierają szereg elementów, które muszą być użyte wraz z etykietą. Dostępne są również dodatkowe opcje.

A. Logo PEFC składa się z dwóch drzew otoczonych przez krąg i inicjałów PEFC, te elementy muszą zawsze być obecne

B. Numer licencji na używanie znaków towarowych PEFC, jednoznacznie identyfikujący użytkownika 

C. Nazwa etykiety

D. Komunikat na etykiecie oddający znaczenie logo

E. Strona internetowa (jednostki krajowej lub PEFC International

F. Ramka etykiety

UWAGA: Numer licencji nie jest numerem certyfikatu!

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera