Organizacja

Organizacja

Władzami PEFC Polska są:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd

Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę PEFC Polska. Walne Zebranie składa się z trzech izb - gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i przerobu surowców niedrzewnych oraz społeczno-naukową - a każdy członek może należeć tylko do jednej izby.

Pracami Rady kieruje Zarząd składający się z przedstawicieli wszystkich izb i wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z sześciu osób: przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i dwóch członków, którzy są wybierani przez Walne Zebranie na łączną kadencję trzech lat

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera