Ile to kosztuje

Ile to kosztuje

Koszty związane z certyfikacją gospodarki lub łańcucha dostaw w systemie PEFC zależą od ustaleń między jednostką certyfikująca a jednostką certyfikowaną.

PEFC Polska pobiera roczne opłaty notyfikacyjne od jednostek certyfikujących:

*) W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego obrót jednostki jest obliczany jako suma obrotów poszczególnych zakładów objętych certyfikatem. 

*) Dotyczy wyłącznie NOWYCH certyfikatów oraz certyfikatów będących efektem audytów ponownej certyfikacji.

***) Dotyczy wyłącznie certyfikatów wydanych na podstawie NOWYCH norm dotyczących certyfikacji łańcucha dostaw, opublikowanych przez PEFC Int. 14 lutego 2020 roku, tj.:

PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania 

PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania

PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC


Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera