Korzyści certyfikacji

Korzyści certyfikacji

Posiadanie certyfikatu PEFC niesie ze sobą szereg korzyści:

  • daje pewność pochodzenia surowców;
  • gwarantuje w pełni audytowany i weryfikowalny łańcuch dostaw od lasu po użytkownika końcowego;
  • zapewnia producentom i ich klientom, że surowce pochodzą z legalnych źródeł, użytkowanych w trwały i zrównoważony sposób;
  • redukuje ryzyko i może poprawić efektywność firmy poprzez włączenie certyfi kacji łańcucha dostaw w system zarządzania i kontroli jakości;
  • zapewnia praktyczny sposób wykazania odpowiedzialności środowiskowej i społecznej firmy poprzez kształtowanie podstaw wiarygodnej strategii zaopatrywania w surowiec;
  • udostępnia chronione prawem logo, jako narzędzie komunikacji sygnalizujące odpowiedzialne zarządzanie.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera