COVID-19: Wytyczne dla jednostek certyfikujących i certyfikowanych firm

13 marca 2020 Nowości

 

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na całym świecie, ograniczenia podróżne i medyczne wpływają na czynności kontrolne. Aby zapewnić pewną elastyczność jednostkom certyfikującym i certyfikowanym firmom dotkniętym chorobą, wydaliśmy poniższe wytyczne: 

COVID-19: Guidance for certification bodies and certified companies-Version4.3

Głównymi metodami łagodzenia skutków ograniczeń w podróżach są wdrażanie zdalnych audytów, a gdy nie jest to wystarczające, wydłużenie okresów wpływających na certyfikat. Niniejsze wytyczne oparte są na dokumentach IAF i niedawno zmienionych wymaganiach PEFC dla jednostek certyfikujących prowadzących audyty łańcucha dostaw: PEFC ST 2003: 2020.

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie i mogą być stosowane przez jednostki certyfikujące od dnia ich opublikowania (10/03/2020) i obowiązują do momentu ich odwołania przez Radę PEFC.

Dokument zawiera ogólne procedury stosowania niniejszych wytycznych, a także szczegółowe zasady dotyczące audytów wstępnych i ponownej certyfikacji, audytów nadzoru i weryfikacji działań naprawczych.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie Wytycznych na język polski.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera