COVID-19: Wytyczne dotyczące audytów gospodarki leśnej

10 kwietnia 2020 Nowości


Ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie, ograniczenia w podróżowaniu i medyczne wpływają na działania w zakresie audytów zrównoważonej gospodarki leśnej. Aby zapewnić pewną elastyczność jednostkom certyfikującym i certyfikowanym podmiotom dotkniętym chorobą, PEFC wydaje następujące wytyczne:

COVID-19: SFM auditing guidance for Certification bodies and certified companies

COVID-19: Wytyczne SFM dla jednostek certyfikujących i certyfikowanych podmiotów

Głównymi metodami łagodzenia skutków ograniczeń w podróżowaniu są wdrażanie zdalnych audytów, a gdy nie jest to wystarczające, wydłużenie okresów wpływających na certyfikat.

Niniejsze wytyczne oparte są na dokumencie informacyjnym Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego (IAF), dotyczącym zarządzania nadzwyczajnymi zdarzeniami lub okolicznościami wpływającymi na jednostki akredytujące, jednostki oceniające zgodność oraz certyfikowane organizacje (IAF ID 3: 2011 - wydanie 1) oraz obowiązkowym dokumencie IAF dotyczący wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do audytu / celów oceny (IAF MD 4: 2018 - wydanie 2).

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie i mogą być stosowane przez jednostki certyfikujące od dnia ich opublikowania (09/04/2020) i obowiązują do momentu ich odwołania przez Radę PEFC.

Dokument podaje ogólne procedury stosowania niniejszych wytycznych, a także szczegółowe zasady dotyczące audytów wstępnych i ponownej certyfikacji, audytów nadzoru i wewnętrznych programów monitorowania dla organizacji grupowych.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera