Cykl certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC

30 lipca 2020 Nowości

 

Jedna z jednostek certyfikacyjnych zwróciła się do naszego biura z pytaniem o długość cyklu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC i czy możliwy jest cykl pięcioletni.

Rzeczywiście przez pewien czas PEFC International stosowało cykl trzyletni, jednak później został on wydłużony do lat pięciu. Znalazło to odzwierciedlenie w dokumencie PEFC PL 1002:2013v.2 Procedury certyfikacji i akredytacjiMaksymalny cykl auditów nadzoru (surveillance audits) to dwanaście miesięcy zaś audytów ponownej certyfikacji (reassessment audits) pięć lat, zarówno dla certyfikacji gospodarki leśnej, jak i certyfikacji łańcucha dostaw. 

Stosowanie cyklu trzyletniego nie stoi w sprzeczności z powyższym zapisem.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera