Dobrze zarządzane lasy

10 marca 2020 Nowości

 

r.gniady maly

W styczniowym numerze Głosu Lasu ukazał się artykuł „Dobrze zarządzane lasy”, autorstwa Damiana Zielińskiego, do 2019 roku wiceprzewodniczącego Rady PEFC Polska. Autor prezentuje w pigułce rozwój PEFC od powstania w Paryżu w 1999 roku aż po dzień dzisiejszy.

Czytelnicy mają okazję poznać przyczyny powołania PEFC, pierwotnie jako organizacji paneuropejskiej, z założenia uwzględniającej specyfikę leśnictwa drobnej własności aż system certyfikacyjny o zasięgu globalnym. Czyli po krótce jak Pan European Forest Certification stało się Panel for Endorsement Forest Certification. 

pilarz ml

Autor zaznacza, że w systemie PEFC jest obecnie certyfikowanych jest obecnie 325 mln ha, a w programie uczestniczy ponad 50 krajów z całego świata. Opisuje mechanizmy międzynarodowe – między innymi rezolucje ONZ - wpływające na tworzenie i nowelizowanie standardów PEFC, i które doprowadziły do zatwierdzenia w listopadzie 2018 roku przez Walne Zgromadzenie PEFC nowych norm dotyczących certyfikacji gospodarki leśnej: Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania oraz Certyfikacja grupowa gospodarki leśnej – Wymagania.

Autor zauważa, że nowością jest włączenie do systemu PEFC drzew rosnących poza lasami (trees out of forests), co stanowi ukłon w stronę milionów rolników i drobnych producentów rolnych, którzy nie są właścicielami lub zarządcami lasów, tylko drzew rosnących na terenach rolniczych lub osadniczych, które nie były dotąd objęte certyfikacją. 

stos średni

Nowa norma zwiększa też wkład certyfikacji w Cele Zrównoważonego Rozwoju. Rozszerzono w niej wymagania społeczne, a także zaakcentowano kwestie dotyczące pracowników leśnych, równości szans zatrudnienia i niedyskryminacji.

Autor w kilku słowach opisuje również historię PEFC w Polsce. Rada PEFC Polska istnieje już od 2003 roku. Początkowo przy Stowarzyszeniu Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa, a od 2009 roku przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Pierwszy certyfikat w zakresie gospodarki leśnej przyznano jesienią 2010 roku dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Artykuł udostępniamy za zgodą Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, wydawcy Głosu Lasu. 

 

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera