Inauguracyjne spotkanie grupy roboczej PEFC

9 lipca 2021 Nowości


5 lipca w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do nowelizacji norm PEFC funkcjonujących w Polsce.

W skład grupy weszli różni interesariusze systemu PEFC tj.: Monika Dawidejt (Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.), Anna Frydel (Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny), Anita Giłka (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku), Jacek Koba (Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Świętokrzysko-Radomski), Urban Kolman (Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej), Andrzej Nowakowski (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie), Jarosław Oktaba (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa), Iza Pigan (Stowarzyszenie Kobiet Lasu), Ewa Referowska-Chodak (Polskie Towarzystwo Leśne), Zygmunt Stanula (Stelmet S.A., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Programu Ogrodowego), Rafał Szefler (Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego) oraz Damian Zieliński (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych). Biuro PEFC reprezentowali Krzysztof Jodłowski i Wojciech Młynarski.

Spotkanie prowadzone było w sposób hybrydowy – część interesariuszy uczestniczyła w trybie online. Otworzył je przewodniczący Rady PEFC Polska - Krzysztof Jodłowski - prezentując zakres zadań stojących przed grupą. Podkreślono, że potrzeba rewizji jest podyktowana wymogiem przeglądu polskiego systemu jak i nowelizacji metastandardów PEFC Int., która miała miejsce w 2018 roku.

Dokumentami będącymi przedmiotem prac są: 

  • PEFC PL 103v.2:2012 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania 
  • PEFC PL 1004:2012 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania 
  • PEFC PL 1002: 2013v.2 Procedury certyfikacji i akredytacji

Pierwszym etapem prac grupy była ocena i dyskusja nad funkcjonującym dokumentem PEFC dotyczącym gospodarki leśnej. Omawiano ponadto szczegółowo uwagi i propozycje zmian nadesłane przez użytkowników systemu. 

Biuro PEFC Polska

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera