Interpretacja PEFC Polska nr 1/2020 dla Wskaźnika 4.4.1.l

31 lipca 2020 Nowości

 

W 2019 roku, podczas audytu gospodarki leśnej prowadzonego w Lasach Państwowych przez jedną z akredytowanych w Polsce jednostek certyfikujących, wynikła kwestia interpretacji wskaźnika 4.4.1.l w kontekście przepisu § 1. pkt 16) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

PEFC Polska, w oparciu o wyjaśnienia uzyskane w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Klimatu odnośnie rozumienia przepisu § 1. pkt 16, w lutym 2020 r. przesłało zainteresowanym stronom oraz Polskiemu Centrum Akredytacji wiążącą interpretację tego wskaźnika. Jej pełna treść znajduje się pod poniższym linkiem. 

Interpretacja PEFC Polska nr 1/2020 

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera