Najczęściej zadawane pytania: Drewno z Rosji i Białorusi uważane za „drewno z konfliktów”

8 marca 2022 Nowości

 

Po ogłoszeniu wyjaśnienia, że całe drewno pochodzące z Rosji i Białorusi jest „drewnem pochodzącym z rejonu konfliktu”, otrzymaliśmy kilka pytań i próśb o dalsze wyjaśnienia.

Na tej stronie (www.pefc.org) znajdziesz odpowiedzi na wszystkie zadawane nam pytania. Będziemy nadal aktualizować tę stronę, w miarę otrzymywania dalszych pytań. Jeśli masz pytanie, na które nie ma odpowiedzi na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem conflict-timber@pefc.org.

Pytania wdrożeniowe

Kiedy wyjaśnienie wchodzi w życie?

Wyjaśnienie jest ważne od chwili głosowania nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/ES-11/L.1 (2 marca 2022 r.) „Agresja przeciwko Ukrainie” podczas 11. Nadzwyczajnej Sesji Specjalnej 2 marca 2022 r., 11:55 EST. 

Jak firmy realizują to wyjaśnienie w praktyce?

Materiał pochodzący z Rosji i Białorusi, dla którego zastosowano PEFC DDS po 2 marca 2022 r. o godzinie 11:55 czasu EST jest uważany za drewno pochodzące z rejonu konfliktu, a zatem kontrowersyjne i nie może być używane w łańcuchu dostaw PEFC ani jako certyfikowany przez PEFC, ani jako źródła kontrolowane przez PEFC.

A co z drewnem pochodzącym z Rosji i Białorusi przed 2 marca 2022 roku?

Materiały pochodzące z Rosji i Białorusi, dla których zastosowano PEFC DDS przed 2 marca 2022 r., godzina 11:55 EST i dla których DDS wiązało się z nieistotnym ryzykiem, mogą być wykorzystywane i wprowadzane do obrotu.

Przykłady:

Drewno pochodzące z Rosji lub Białorusi, w przypadku którego zastosowano DDS przed terminem i jest transportowane z lasu do tartaku po terminie, może być użyte z roszczeniem PEFC.

Drewno pochodzące z Rosji lub Białorusi, które jest już składowane, potencjalnie nawet poza tymi dwoma krajami, ale DDS nie zostało jeszcze zastosowane, jest uważane za „drewno z konfliktu” i nie może być wykorzystywane.

Czy „drewno z konfliktów” ma zastosowanie tylko do drewna, czy też do innych produktów leśnych? 

Kategoryzacja dotyczy wszystkich materiałów i produktów leśnych i drzewnych. Dla ułatwienia czytania niniejszego dokumentu mowa jest o „drewnie”, ale należy przez to rozumieć „produkty leśne i drzewne”. 

Czy wyjaśnienie dotyczy materiałów z certyfikatem PEFC oraz źródeł kontrolowanych przez PEFC?

Wyjaśnienie dotyczy wszelkich materiałów wprowadzanych do łańcucha dostaw PEFC, a zatem obejmuje zarówno materiały z certyfikatem PEFC, jak i źródła kontrolowane. 

Czy wyjaśnienie dotyczy zarówno Łańcucha Dostaw PEFC ST 2002:2020, jak i Łańcucha Dostaw PEFC ST 2002:2013?

TAk. Wyjaśnienie dotyczy firm certyfikowanych do stosowania albo kontroli pochodzenia produktu PEFC ST 2002:2020, albo kontroli pochodzenia produktu PEFC ST 2002:2013. 

Pytania ogólne

Jaka jest odpowiedź PEFC na agresję na Ukrainę?

Całe drewno pochodzące z Rosji i Białorusi jest „drewnem pochodzącym z rejonu konfliktu” i dlatego nie może być wykorzystywane w produktach z certyfikatem PEFC. Dotyczy to również całego drewna pochodzącego z okupowanego terytorium Ukrainy. PEFC nadal monitoruje sytuację iw razie potrzeby rozważy dodatkowe środki.

Jakie jest uzasadnienie wyjaśnienia PEFC dotyczącego drewna z Rosji i Białorusi?

Wyjaśnienie, że drewno z Rosji i Białorusi należy sklasyfikować jako „drewno z konfliktów”, opiera się na rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/ES-11/L.1 (2 marca 2022 r.) „Agresja na Ukrainę” podczas 11. nadzwyczajnej sesji specjalnej , w celu ochrony integralności certyfikacji łańcucha dostaw PEFC. 

Jest to odpowiedź na prośby interesariuszy, aby PEFC przedstawiła wyjaśnienia dotyczące rynku i została podjęta w ścisłej konsultacji z członkami PEFC.

Jak PEFC definiuje drewno pochodzące z rejonu konfliktu?

PEFC definiuje drewno pochodzące z rejonu konfliktu w swoich ramach prawnych w PEFC ST 2002 jako „„Drewno, które było przedmiotem obrotu w pewnym momencie łańcucha dowodowego przez ugrupowania zbrojne, czy to frakcje rebeliantów czy zwykłych żołnierzy, lub przez administrację cywilną zaangażowaną w konflikt zbrojny lub jej przedstawicieli, aby utrwalać konflikt lub wykorzystywać sytuacje konfliktowe dla osobistych korzyści. (...) Drewno z konfliktów niekoniecznie jest nielegalne”. Samo użytkowanie drewna może być bezpośrednią przyczyną konfliktu.

Czy to wyjaśnienie dotyczy tylko firm certyfikowanych zgodnie z PEFC ST 2002:2020, czy również firm certyfikowanych zgodnie z PEFC ST 2002:2013?

Dotyczy to zarówno Łańcucha Dostaw PEFC ST 2002:2020, jak i Łańcucha Dostaw PEFC ST 2002:2013.

Jak PEFC rozważy przyszłe rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ? 

PEFC zapewni spójne wyjaśnienia dotyczące przyszłych rezolucji przyjętych na nadzwyczajnych sesjach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. 

W jaki sposób PEFC wspiera swoich poszkodowanych kolegów na Ukrainie?

PEFC jest w stałym kontakcie z naszymi kolegami z PEFC Ukraina i z przyjemnością informujemy, że na razie są bezpieczni. Zaoferowaliśmy i jesteśmy gotowi udzielić im wszelkiego wsparcia i pomocy potrzebnej w tej bezprecedensowej sytuacji. 

Pytania dotyczące obszarów leśnych i firm z certyfikatem PEFC w Rosji i na Białorusi

Jak duży jest obszar leśny z certyfikatem PEFC w Rosji i na Białorusi?

Na dzień 31 grudnia 2021 r. certyfikat PEFC posiadał 31 976 108 hektarów lasów w Rosji i 9 022 400 hektarów lasów na Białorusi. Odpowiada to 12,5% całkowitej globalnej powierzchni certyfikowanej przez PEFC wynoszącej 328 464 110 hektarów. 

Ile firm posiada certyfikat PEFC w Rosji i na Białorusi?

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 104 firmy w Rosji i 110 firm na Białorusi posiadały certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC. Odpowiada to 1,7% wszystkich 12 671 firm posiadających certyfikat kontroli pochodzenia PEFC na całym świecie.

 

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera