Pozytywna ocena według EA-1/22 i wydłużony okres przejściowy do 14 sierpnia 2022 r.

11 kwietnia 2021 Nowości

 

Po pozytywnej ocenie wydanej przez Europejską Współpracę w Dziedzinie Akredytacji (EA), europejskie jednostki akredytujące mogą teraz udzielać akredytacji w zakresie norm PEFC opublikowanych w roku 2020:

PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania

PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania

Został wydłużony okres przejściowy o sześć miesięcy, do 14 sierpnia 2022 r. Po tej dacie wszystkie jednostki certyfikujące powinny uzyskać akredytację w zakresie norm „2020”, jak również wszystkie audyty łańcucha dostaw powinny być przeprowadzane zgodnie z tymi normami. 

Wiecej informacji: https://www.pefc.org/news/european-accreditation-bodies-ready-to-offer-accreditation-for-the-2020-chain-of-custody-standards

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera