Szkolenie wstępne z łańcucha dostaw PEFC: 16-17 stycznia 2024

Zapraszamy audytorów, recenzentów i osoby podejmujące decyzje w zakresie certyfikacji do zarejestrowania się na szkolenie wstępne dotyczące łańcucha dostaw uznawanego przez PEFC, które odbędzie się w formie online w dniach 16-17 stycznia 2024 r. Organizatorami są PEFC International i PEFC Polska.

Szkolenie wstępne z łańcucha dostaw PEFC: 16-17 stycznia 2024

7 grudnia 2023 Nowości

Zapraszamy audytorów, recenzentów i osoby podejmujące decyzje w zakresie certyfikacji do zarejestrowania się na szkolenie wstępne dotyczące łańcucha dostaw uznawanego przez PEFC, które odbędzie się w formie online w dniach 16-17 stycznia 2024 r. Organizatorami są PEFC International i PEFC Polska.

Uczestnictwo w szkoleniu wstępnym dotyczącym łańcucha dostaw uznawanego przez PEFC jest warunkiem wstępnym dla każdego audytora, recenzenta lub osoby podejmującej decyzje certyfikacyjne, która chce certyfikować zgodnie z normami PEFC dotyczącymi łańcucha dostaw 2020, zgodnie z wymogami PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC

Wydawanie certyfikatów na zgodność z normami 2020 jest możliwe tylko po ukończeniu szkolenia wstępnego lub odświeżającego oraz po uzyskaniu akredytacji na zgodność z wersjami norm 2020. 

Aby zarejestrować się na szkolenie, prosimy o kontakt z Wojciechem Młynarskim z PEFC Polska: pefc@ibles.waw.pl 

Więcej szczegółów: https://pefc.org/events-training/pefc-chain-of-custody-initial-training-poland-1 


Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera