Walne Zebranie Rady PEFC Polska, 18 grudnia 2020

31 grudnia 2020 Nowości

 

18 grudnia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Rady PEFC Polska, które podjęło uchwałę dotyczącą zmiany wysokości opłat notyfikacyjnych w odniesieniu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC. Nowa tabela opłat będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku i będzie odnosiła się wyłącznie do certyfikatów wydanych na podstawie nowych norm dotyczących certyfikacji łańcucha dostaw, opublikowanych 14 lutego 2020 roku.  

Obrót certyfikowanej organizacji, EURO

Roczna opłata notyfikacyjna netto*), PLN

Do 31.12.2019

Od 1.01.2020**)

Od 1.01.2021***)

Branże związane z leśnictwem

Do 1 mln

450

550

600

Od 1 mln do 10 mln

900

1200

1300

Od 10 mln do 100 mln

1800

2400

2600

Powyżej 100 mln

4500

6000

6600

Gospodarka leśna

Na hektar

0,05

0,07

0,07

*) W przypadku certyfikacji przedsiębiorstwa wielozakładowego obrót jednostki jest obliczany jako suma obrotów poszczególnych zakładów objętych certyfikatem.

**) Dotyczy wyłącznie NOWYCH certyfikatów oraz certyfikatów będących efektem audytów ponownej certyfikacji.

***) Dotyczy wyłącznie certyfikatów wydanych na podstawie NOWYCH norm dotyczących certyfikacji łańcucha dostaw, opublikowanych PRZEZ pefc Int. 14 lutego 2020 roku, tj.:

PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania 

PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania

PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera