Wstępne szkolenie dla audytorów łańcucha dostaw PEFC 18-19 stycznia 2022

9 grudnia 2021 Nowości


Zgodnie z wymaganiami PEFC Int. (PEFC ST 2003), uczestnictwo w szkoleniu wstępnym w zakresie łańcucha dostaw, uznawanym przez PEFC Int, jest warunkiem koniecznym dla każdego audytora, weryfikatora lub osoby podejmującej decyzje w sprawie certyfikacji, które chcą wydać certyfikaty na podstawie norm PEFC 2020.

PEFC Polska, razem z PEFC int, organizuje 18-19 stycznia 2022 roku wstępne szkolenie dla audytorów działających w obszarze certyfikacji łańcucha dostaw PEFC, zgodnie z nomami PEFC 2020.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Koszt szkolenia to 2000 zł netto.

Więcej szczegółów, wraz z programem szkolenia, podano na stronie PEFC Int.

Polskie tłumaczenia norm znajdują się pod poniższymi linkami:

PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania
PEFC ST 2003:2020 – Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC
PEFC ST 2001:2020 - Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy k.jodlowski@ibles.waw.pl.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli trzy tygodnie na wypełnienie internetowego testu wiedzy. Uczestnicy, którzy zdadzą ten test, otrzymają w ciągu dwóch tygodni certyfikat potwierdzający ukończenia szkolenia w zakresie łańcucha dostaw, uznawany przez PEFC. Zostaną oni również dodani do rejestru PEFC przeszkolonych audytorów, weryfikatorów i decydentów certyfikacyjnych.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera