Wyraź swoją opinię na temat nowych norm PEFC RED II

Zainteresowanych prosimy o wyrażenie opinii na temat nowych norm PEFC RED II.

Wyraź swoją opinię na temat nowych norm PEFC RED II

24 lutego 2024 Nowości

Zainteresowanych prosimy o wyrażenie opinii na temat nowych norm PEFC RED II, opracowanych w celu umożliwienia organizacjom wykazania zgodności z wymogami RED II i złożenia deklaracji zgodnych z RED II. Termin zgłaszania uwag upływa 20 kwietnia 2024 r.

RED II, dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie odnawialnych źródeł energii, ustanawia wymogi zrównoważonego rozwoju dla surowców leśnych i kryteria dotyczące emisji gazów cieplarnianych dla paliw z biomasy, które firmy z sektora energii odnawialnej w całej UE muszą spełnić, aby kwalifikować się do wsparcia finansowego przez władze publiczne. 

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać link do projektu norm.

Nowe normy PEFC RED II 

PEFC jest obecnie w trakcie procesu uznawania przez Komisję Europejską jako jeden z dobrowolnych systemów, które organizacje mogą wykorzystywać do składania deklaracji zgodnych z RED II. Nasz zakres uznania obejmuje leśny materiał lignocelulozowy, w tym pozostałości i odpady, oraz paliwa z biomasy wytworzone z tego materiału. 

W tym celu opracowaliśmy serię norm PEFC 5000:

  • PEFC ST 5002, Dodatkowe wymagania dla organizacji pozyskujących biomasę leśną - RED II 
  • PEFC ST 5003, Dodatkowe wymagania dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację zgodnie z PEFC ST 5002 - RED II 
  • PEFC ST 5004, Wymagania dotyczące opracowywania ocen ryzyka na poziomie A i ich uznawania przez PEFC zgodnie z art. 29 (6a) i (7a) dyrektywy RED II.

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać link do projektów norm. 

Krótki opis norm 

PEFC ST 5002 umożliwi organizacjom pozyskującym materiały lignocelulozowe korzystanie z systemu certyfikacji PEFC w celu wykazania zgodności z dyrektywą RED II. Jest on oparty na normie łańcucha dostaw PEFC, aby ułatwić organizacjom integrację wymagań RED II z procesami i audytami łańcucha dostaw. Potencjalne organizacje posiadające certyfikat PEFC RED II będą musiały już posiadać certyfikat łańcucha dostaw PEFC (lub uzyskać go w tym samym czasie, co certyfikat RED II). 

PEFC ST 5003 obejmuje wymagania dla jednostek certyfikujących przeprowadzających audyty zgodnie z ST 5002. Umożliwi to notyfikowanym jednostkom certyfikującym PEFC łańcucha dostaw rozszerzenie ich notyfikacji o certyfikację PEFC RED II. Audyty PEFC RED II będą zgodne z wymaganiami ST 2003, z dodatkowymi elementami, takimi jak wymagania dotyczące audytu pozostałości, odpadów i emisji gazów cieplarnianych. ST 5003 zawiera również dodatkowe wymagania akredytacyjne. 

PEFC ST 5004 określa wymagania dotyczące krajowej lub regionalnej oceny ryzyka w odniesieniu do kryteriów zrównoważonego rozwoju RED II, przeprowadzanej przez niezależnego i kompetentnego eksperta krajowego lub interesariuszy oraz uznawania tych ocen ryzyka przez PEFC. 

Przekaż swoją opinię 

Konsultacje publiczne są istotną częścią procesu opracowywania naszych norm. Dzięki nim możesz zapoznać się z projektem, zgłosić swoje uwagi i przekazać bezpośrednie informacje zwrotne. Odpowiemy na każdy Twój komentarz. 

Konsultacje trwają do 20 kwietnia. Wypełnij ten formularz, aby otrzymać link do projektu norm. 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem technical@pefc.org.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera