Zaproszenie do konsultacji projektu wstępnego normy zrównoważonej gospodarki leśnej w systemie PEFC

25 listopada 2021 Nowości

 

Szanowni Państwo,

Proces nowelizacji normy zrównoważonej gospodarki leśnej przechodzi do kolejnego etapu. Grupa robocza składająca się z przedstawicieli właścicieli i zarządców lasu, kobiet zatrudnionych w leśnictwie, nauk leśnych, organizacji pozarządowych i przemysłu drzewnego opracowała projekt wstępny normy. Kolejnym, bardzo ważnym etapem nowelizacji są konsultacje społeczne wypracowanej propozycji.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o komentarze, uwagi, propozycje zmian do projektu, korzystając z poniższego formularza. Prosimy o kontaktowanie się z nami drogą elektroniczną (k.jodlowski@ibles.waw.pl, w.mlynarski@ibles.waw.pl, pefc@ibles.waw.pl) lub pocztową (Biuro PEFC Polska, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary) w terminie do 28 stycznia 2022 roku.

Będziemy bardzo wdzięczni za każdą uwagę, komentarz lub propozycję konkretnego zapisu.

PEFC PL 1003:202X Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania

Uwagi do projektu normy krajowej PEFC (PEFC PL 1003:202X - Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania)

Krzysztof Jodłowski
Przewodniczący Rady PEFC Polska

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera