Zaproszenie do udziału w grupie roboczej

11 maja 2021 Nowości

 

Szanowni Państwo,

W minionym roku Rada PEFC Polska, na Walnym Zebraniu, rozpoczęła proces nowelizacji krajowego systemu PEFC. W związku z tym kierujemy do Państwa zaproszenie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w grupie roboczej. 

PEFC – Program for the Endorsement of Forest Certification – jest największą międzynarodową organizacją zajmującą się certyfikacją lasów i wyrobów pochodzenia leśnego i drzewnego. Jako organizacja parasolowa skupia jednostki krajowe, wypracowujące własne normy zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniające lokalne aspekty przyrodnicze, socjalne i ekonomiczne. 

Głównymi powodami obecnej nowelizacji polskich norm PEFC jest: 

  • dostosowanie do wymagań PEFC Int. – w 2018 roku zakończono nowelizację meta-standardu PEFC ST 103:2018 Sustainable Forest Management – Requirements [Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania]; 
  • dostosowanie do wymagań i praktyk stosowanych w Polsce; 
  • poprawa przejrzystości i jasności dokumentów w celu ułatwienia ich praktycznego wykorzystania. 

Jednym z podstawowych założeń uznawania kryteriów i certyfikacji w systemie PEFC jest zapewnienie udziału w ich tworzeniu wszystkim osobom prawnym i fizycznym zainteresowanym leśnictwem, ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. Dlatego też kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia aktywnego udziału w planowanych pracach. W ciągu najbliższego miesiąca (do 11 czerwca br.) oczekujemy na nominacje osób, które będą Państwa reprezentantami w grupach roboczych (formularz zgłoszeniowy). Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy pefc@ibles.waw.pl

Prace nowelizacyjne będą prowadzone zgodnie z zasadami opisanymi w normie PEFC PL 1001:2021 Procedury ustanawiania normy.

Krzysztof Jodłowski

Przewodniczący Rady PEFC Polska

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera