O PEFC

O PEFC

PEFC Polska

W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur, jeszcze w ramach Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej, podjęto w 2003 r.

Co czyni PEFC wyjątkowym

Pod względem certyfikowanej powierzchni lasów PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa.

Organizacja

Władzami PEFC Polska są:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd

Zostań członkiem

Członkami PEFC Polska mogą być organizacje związane z leśnictwem, drzewnictwem i ochroną przyrody.

PEFC International

PEFC jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez niezależne jednostki.

Przyczyń się do tworzenia norm

Zaangażowanie interesariuszy jest kluczowe dla sukcesu każdego systemu certyfikacji

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera