Zrównoważona gospodarka leśna

Zrównoważona gospodarka leśna

Polskie leśnictwo

Polskie leśnictwo

Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formacją przyrodniczą. Stanowiąc niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, są jednocześnie formą użytkowania gruntów, która zapewnia produkcję biologiczną, przedstawiającą wartość rynkową.

Read more

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Lasy są nierozłącznie związane z historią rozwoju naszego gatunku. W przeszłości dawały schronienie, zapewniały materiał do budowy domów, miast, środków transportu, były źródłem pożywienia – dziczyzny, jagód, grzybów, ziół.

Read more

Kupuj odpowiedzialnie

Kupuj odpowiedzialnie

Szukaj etykiet PEFC na meblach, papierze i innych produktach! Wszelkiego rodzaju produkty są opatrzone różnorodnymi znakami handlowymi i certyfi katami – jeśli jednak przyszłość lasów na świecie ma dla Was znaczenie wówczas  istotny jest tylko jeden.

Read more

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera