Kwestie społeczne

Kwestie społeczne

Kwestie społeczne są częścią definicji zrównoważonego rozwoju, a więc także zrównoważonej gospodarki leśnej. Jak przyjęto podczas Światowego Szczytu ONZ w 2005: "trzy elementy zrównoważonego rozwoju – rozwój gospodarczy, rozwój społeczny i ochrona środowiska - są współzależnymi i wzajemnie się wspierającymi filarami”.

Wymiar społeczny w zrównoważonej gospodarce leśnej dotyczy różnorodnych aspektów, począwszy od praw rdzennej ludności przez sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy po wkład do lokalnego zatrudnienia.

Stosując zasadę udziału podmiotów lokalnych w procesie ustanawiania krajowych norm certyfikacji PEFC gwarantuje dostosowanie systemu certyfikacji leśnej do lokalnych warunków kulturowych, społeczno-ekonomicznych, biologicznych, klimatycznych i geopolitycznych, przy równoczesnej zgodności z uznanymi międzynarodowymi standardami zrównoważonej gospodarki leśnej.

Wymagamy również, aby gospodarka leśna była prowadzone z poszanowaniem lokalnych norm prawnych, zwyczajowych i tradycyjnych, które nie mogą być naruszone bez zgody wszystkich zainteresowanych stron. Zgodnie z naszymi zasadami, gospodarka leśna musi uwzględniać również rolę leśnictwa w rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza nowe możliwości zatrudnienia.

Począwszy od 2001 roku PEFC wymaga, aby każdy nowy standard certyfikacji był zgodny z wszystkimi podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera