Woda i gleba

Woda i gleba

Lasy odgrywają kluczową rolę w globalnym obiegu wody oraz ochronie światowych zasobów wodnych.

Las pełni rolę stabilizatora gleby. Korzenie roślin leśnych powstrzymują spływ gleby do wód razem z ulewnymi deszczami, chroniąc gleby przed erozją, a zbiorniki i cieki wodne – przed gromadzeniem osadów i zanieczyszczeń z wyżej położonych terenów.

Lasy odgrywają również rolę w udostępnianiu wody. Pochłaniają wodę z opadów atmosferycznych i z gleby, a wyniku procesu ewapotranspiracji, woda ta jest ponownie uwalniana do atmosfery i globalnego obiegu wody. Na terenach pozbawionych roślinności leśnej następuje zwiększony odpływ wody deszczowej, a wraz z nim - erozja wierzchniej warstwy gleby. Z kolei bez ewapotranspiracji z listowia, kluczowy element globalnego cyklu obiegu wody zostałby przerwany powodując suszę i pustynnienie.

System certyfikacji PEFC wymaga, aby gospodarka leśna koncentrowała się na utrzymaniu i wzmocnieniu ochronnych funkcji lasów. Obejmuje to z jednej strony ochronę zasobów wodnych, a z drugiej strony – ochronę zasobów leśnych przed niekorzystnym wpływem wody w postaci powodzi lub lawin oraz wodą jako czynnikiem powodującym erozję gleby. Wymagamy także, aby gospodarka leśna na obszarach leśnych pełniących funkcje ochrony zasobów wodnych była prowadzona ze szczególną uwagą w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu na ich jakość i ilość. Uwzględnia to na przykład unikanie stosowania środków chemicznych lub innych szkodliwych substancji, które mogą wpłynąć niekorzystnie na jakość wody. Także infrastruktura techniczna musi być zaplanowana w taki sposób, aby zachować naturalny poziom i funkcjonowanie cieków wodnych i koryt rzek oraz unikać wprowadzenia gleby do cieków wodnych.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera