EUTR a PEFC

EUTR a PEFC

Certyfikacja łańcucha dostaw PEFC oferuje firmom skuteczny mechanizm do wykazania się dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia UE dotyczącego drewna (EUTR):

Nielegalne pozyskanie drewna ma poważne skutki gospodarcze, środowiskowe i społeczne: jest związane z wylesieniami i zmianą klimatu, może podważyć podstawy utrzymania legalnych operatorów i przyczynić się do konfliktów na tle dostępu do ziemi i zasobów.

Rozporządzenie UE w sprawie drewna (EUTR) zakazuje wprowadzania do obrotu na rynku europejskim nielegalnie pozyskanego drewna, w celu rozwiązania problemu nielegalnego pozyskiwania drewna na świecie. Rozp[orządzenie określa wymagania, które firmy w Unii Europejskiej muszą spełniać, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się nielegalnego drewna w obrocie.

Ściśle rzecz biorąc, rozporządzenie wymaga od firm wprowadzających drewno lub wyroby z drewna na rynek europejski (zarówno importowane jak i krajowe) do wdrożenia systemu należytej staranności (DDS). Firmy handlujące wyrobami z drewna w UE są odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji ich dostawców i klientów, aby umożliwić pełną identyfikację.

Rozporządzenie dotyczy również przedsiębiorstw spoza UE, ponieważ ich wyroby mogą być importowane do Unii Europejskiej i dalej w dół łańcucha dostaw. EUTR obejmuje szeroki asortyment wyrobów z drewna, w tym wyrobów z litego drewna, podłóg, sklejki, masy celulozowej i papieru.

Kluczowe elementy systemu należytej staranności EUTR

System należytej staranności EUTR tworzą trzy elementy, których zadaniem jest minimalizacja ryzyka, że wyroby z drewna pochodzą z nielegalnego pozyskania:

  1. Informacja: Firmy muszą mieć dostęp do informacji specyfikującej drewno oraz wyroby z drewna, kraj pozyskania, gatunek, ilość, dane dostawcy i informacje na temat zgodności z przepisami krajowymi.
  2. Ocena ryzyka: Na podstawie uzyskanych informacji i kryteriów ustanowionych w EUTR, firmy muszą ocenić ryzyko pojawienia się nielegalnego drewna w łańcuchu dostaw. Dostawy o "pomijalnym” ryzyku mogą być przedmiotem dalszego obrotu.
  3. Ograniczanie ryzyka: W przypadku ryzyka, że wyroby z drewna są nielegalne, podjęcie odpowiednich działań może  zminimalizować to ryzyko. Działania te mogą obejmować żądania dodatkowych informacji od dostawców i / lub prośbę, aby np. dostawca uzyskał certyfikat PEFC.

Norma łańcucha dostaw PEFC 2013 i EUTR 2013

Dla firm posiadających certyfikat PEFC, sprawa zgodności z EUTR jest prosta: norma łańcucha dostaw PEFC z 2013 roku, z jej integralnym system należytej staranności (PEFC DDS) jest w pełni zgodna z rozporządzeniem.

Wszystkie firmy posiadające certyfikat PEFC były zobowiązane do wdrożenie tej normy do dnia 24 lutego 2014 r, zatem certyfikacja łańcucha dostaw PEFC stanowi skuteczne narzędzie w celu wykazania zgodności z wymogami EUTR w całym łańcuchu dostaw.

Certyfikacja łańcucha dostaw PEFC jest więc realną opcją dla firm nieposiadających obecnie certyfikatu, niezależnie od tego czy są już przedmiotem rozporządzenia czy też chcą przygotować się do przyszłych kontaktów biznesowych z klientami w Unii Europejskiej. 

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera