Nowości

Nowości

31 grudnia 2020

Walne Zebranie Rady PEFC Polska, 18 grudnia 2020

Nowości

  18 grudnia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Rady PEFC Polska, które podjęło uchwałę dotyczącą zmiany wysokości opłat notyfikacyjnych w odniesieniu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC.

2 listopada 2020

PEFC składa skargę na podstawie ustaleń Earthsight

Nowości

Na podstawie normy ISO/IEC 17065:2012 (E) Rada PEFC złożyła skargę na certyfikaty wydane przez SGS Vostok Limited. PEFC z poważnymi obawami odnotowuje ustalenia Earthsight, brytyjskiej organizacji non-profit, przeciwko rosyjskim

12 września 2020

Szkolenie organizowane przez RINA Poland Sp. z o.o.

Nowości

RINA Poland Sp. z o.o. organizuje 29 i 30 września 2020 roku w Łodzi, szkolenie dla firm z zakresu wymagań FSC i PEFC, z uwzględnieniem nowych norm PEFC dotyczących łańcucha dostaw, które zostały opublikowane 14 lutego 2020r.

11 sierpnia 2020

Nowe normy PEFC w języku polskim

Nowości

Zostały opublikowane polskie wersje norm związanych z certyfikacją łańcucha dostaw PEFC.  Normy są chronione prawem autorskim należącym do Rady PEFC. Żadna ich część nie może być zmieniana lub modyfikowana,

31 lipca 2020

Interpretacja PEFC Polska nr 1/2020 dla Wskaźnika 4.4.1.l

Nowości

  W 2019 roku, podczas audytu gospodarki leśnej prowadzonego w Lasach Państwowych przez jedną z akredytowanych w Polsce jednostek certyfikujących, wynikła kwestia interpretacji wskaźnika 4.4.1.l w kontekście przepisu

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera